Licznik odwiedzin

93716
DzisiajDzisiaj52
Ten tydzieńTen tydzień230
Ten miesiącTen miesiąc977
RAZEMRAZEM93716

Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

W przypadku, gdy stan zdrowia dziecka uniemożliwia codzienny przyjazd do szkoły, organizowane są zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze w formie indywidualnej w domu ucznia.

Ośrodek rewalidacyjno - wychowawczy umożliwia dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

 

Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy zapewnia wychowankom udział w zajęciach:

1) rewalidacyjno-wychowawczych, prowadzonych indywidualnie lub w zespołach;

2) terapeutycznych i usprawniających ruchowo, dostosowanych do potrzeb wychowanków;

 

Ośrodek umożliwia dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego w wieku od 3 do 25 lat. Tygodniowy wymiar zajęć dla zespołu wynosi 20 godz., a zajęć indywidualnych 10 godz.

Liczba wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w zespole rewalidacyjno - wychowawczym wynosi – do 4 osób.

Działalność rewalidacyjna i wychowawcza Ośrodka prowadzona jest w oparciu o Indywidualne Programy Zajęć Rewalidacyjno - Wychowawczych  dostosowane do możliwości każdego wychowanka.

 

Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy zapewnia wychowankom:

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych i zainteresowań wychowanków;

2) udział w zajęciach:

a) umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych i społecznych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społecznym:

– rewalidacyjnych,

– profilaktyczno - wychowawczych,

– o charakterze terapeutycznym,

b) sportowych, turystycznych, rekreacyjnych i kulturalno - oświatowych, z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych wychowanków (wycieczki, spacery)

c) rozwijających zainteresowania (zajęcia animacyjno - taneczne, z elementami muzykoterapii).

 

Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz uzyskiwanie niezależności od innych osób w funkcjonowaniu w codziennym życiu na miarę możliwości psychofizycznych.

Zajęcia obejmują przede wszystkim:

 1. Naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości wychowanka,
 2. Kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom wychowanka,
 3. Usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej,
 4. Wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia,
 5. Rozwijanie zainteresowań otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie tego otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu,
 6. Kształtowanie umiejętności współżycia w grupie,
 7. Naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań wychowanka oraz jego udziału w ekspresyjnej aktywności.

            Nauczyciele pracujący w Ośrodku to dobrze wykwalifikowana kadra, która stale się dokształca i poszukuje nowych rozwiązań w pracy z uczniami. Obok tradycyjnego nauczania polegającego na ćwiczeniu prostych czynności życia codziennego wykorzystuje także inny sposób – „samorzutne uczenie się podczas zabaw twórczych”. Ten rodzaj nauki daje szansę osobom niepełnosprawnym na radosne poznawanie otaczającego ich świata i odnoszenie sukcesów, stymuluje i podwyższa motywację do nauki, jak się w tym świecie odnaleźć, co z kolei znacząco może wpłynąć na ogólny rozwój.

W pracy z dziećmi i młodzieżą nauczyciele wykorzystują różne metody pracy. Należą do nich:

 • terapeutyczna metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
 • metoda M.Ch. Knillów – Program ,,Dotyk i Komunikacja”, ,,Programy Aktywności”,
 • muzykoterapia, relaksacja przy muzyce,
 • praca żywiołami (wiatr, woda, ziemia, ogień),
 • stymulacja polisensoryczna podczas zajęć ,,Porannego kręgu” – stymulacja według pór roku,
 • elementy metody Snoezelen,
 • aromaterapia (terapia olejkami eterycznymi) , chromoterapia (terapia kolorami),
 • różnorodne techniki plastyczne,

 Dodatkowo Ośrodek oferuje poza zajęciami obowiązkowymi:

 • Terapia SI
 • Zajęcia z dogoterapii
 • Terapia ruchowa.
 • Zajęcia z hipoterapii
 • Wycieczki
 • Zajęcia z neurologopedą

Bardzo się staramy, aby czas spędzony w Ośrodku, był pełen serdeczności, ciekawych wrażeń oraz maksymalnego bezpieczeństwa, komfortu i wygody. Wychowankowie czują się w szkole akceptowani i kochani.

UWAGA!

Istnieje możliwość przyjęcia do ośrodka dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W tym przypadku wiek dziecka to 2,5 do 24 r.ż.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2016 Your Company. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme