Licznik odwiedzin

93714
DzisiajDzisiaj50
Ten tydzieńTen tydzień228
Ten miesiącTen miesiąc975
RAZEMRAZEM93714

Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Biłgoraju rozpoczęła swoją działalność edukacyjną we wrześniu 2006 roku. Powstała z inicjatywy rodziców i nauczycieli.  Szkoła przeznaczona jest dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną. Zapewnia kontynuację nauki po ukończeniu gimnazjum. Przygotowuje  młodzież do pełnienia różnych ról społecznych oraz autonomicznego (w miarę ich możliwości rozwoju) i aktywnego życia.


Kształcenie przysposabiające do pracy trwa trzy lata i w zależności od specyficznych potrzeb i możliwości ucznia, cykl nauki może być wydłużony do 24 roku życia.

Edukacja uczniów polega na całościowej i jednoczesnej realizacji funkcji dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej szkoły, z uwzględnieniem  specyficznych form i metod pracy oraz zasad nauczania. Kształcenie uczniów w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychospołecznych uczniów i obejmuje:

  1. Kształcenie ogólne umożliwiające utrwalenie i poszerzenie zakresu posiadanej wiedzy i nabywania nowych umiejętności;
  2. Przysposobienie do pracy rozumiane jako: kształtowanie właściwych postaw wobec pracy, przyswajanie podstawowej wiedzy o pracy i poznawanie typowych sytuacji związanych z pracą, uczenie wykonywania różnych prac, tym porządkowych i pomocniczych oraz opanowanie podstawowych umiejętności i czynności pracy, a także przygotowanie do podjęcia samodzielnej lub wspomaganej pracy na określonym stanowisku na wolnym lub chronionym rynku pracy.

Edukacja opiera się na indywidualnych programach edukacyjno - terapeutycznych, opracowanych przez nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniami.
W procesie kształcenia uczniów wyodrębnia się:

  1. Zajęcia edukacyjne; funkcjonowanie osobiste i społeczne; Zajęcia rozwijające komunikowanie się; przysposobienie do pracy; zajęcia kształtujące kreatywność; wychowanie fizyczne; religia
  2. Zajęcia rewalidacyjne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W celu nabywania praktycznych umiejętności związanych z pracą szkoła zapewnia uczniowi zajęcia przysposobienia do pracy oraz – zgodnie z jego predyspozycjami i zainteresowaniami – zajęcia praktyczne w pracowniach szkolnych. W szkole działają następujące pracownie:

 

Pracownia arteterapii – podczas zajęć wykonywane są obrazy i prace dekoratorskie z zastosowaniem różnorodnych materiałów i technik: decoupagu, scrapbookingu, enkaustyki, filcowania. Poznają technikę ręcznego wykonywania biżuterii, wykonywania ozdób i stroików świątecznych, kartek okolicznościowych, wykonywania świec, odlewów gipsowych.

 

 

 

 

 

 

Pracownia ceramiki i arteterapii– uczniowie uczą się posługiwać narzędziami i przyborami służącymi do pracy w glinie, formują z gliny wyroby stosując różne techniki, poznają sposoby zdobienia wyrobów ceramicznych, proces ich suszenia i wypalania. Wykonują miseczki, talerzyki, świeczniki, ozdoby świąteczne oraz inne przedmioty użytkowe i dekoratorskie. Wykonane wytwory są ozdabiane różnymi technikami dekoratorskimi.

 Pracownia organizacji czasu wolnego i komputerowa – uczniowie nabywają umiejętności organizacji czasu wolnego, aktywnego spędzania czasu w różny sposób: muzykoterapię, zajęcia plastyczne, gry i zabawy. Uczniowie uczą się również korzystanie z komputera, gier multimedialnych oraz obsługi drukarki i kopiarki.     

          

Pracownia kulinarna i gospodarstwa domowego – uczniowie nabywają umiejętności korzystania z wyposażenia kuchni, uczestniczą w przygotowywaniu śniadań, dań obiadowych, przekąsek i deserów na miarę swoich indywidualnych możliwości. Wykonują prace porządkowe typu zmywanie, pranie, prasowanie. Nabywają umiejętności przydatnych w codziennym życiu.

 

   

                   

 

 

 

 

 

 

Pracownia krawiecka i rękodzieła –uczniowie poznają przybory i materiały krawieckie, proste techniki szycia ręcznego, podstawy obsługi maszyny do szycia. Wykonują gobeliny, serwetki, makramy, szyją i projektują stroje do przedstawień.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracownia stolarsko - modelarska – uczniowie uczą się podstaw obsługi sprzętów stolarskich takich jak wkrętarka, wyrzynarka, piła, ściski stolarskie. Wykonują drewniane elementy dekoracyjne typu ramki, świeczniki, szkatułki i przedmioty użytkowe typu półki, stoliczki, kwietniki, karmniki. Uczą się obróbki i dekoracji drewna. Wykonują prace z zakresu modelarstwa jak i proste prace konserwatorskie na terenie szkoły.

 

     3          

 

 

© 2016 Your Company. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme