Licznik odwiedzin

93406
DzisiajDzisiaj75
Ten tydzieńTen tydzień479
Ten miesiącTen miesiąc667
RAZEMRAZEM93406

 

Terapia logopedyczna obejmuje swoim zasięgiem oddziaływania o różnym charakterze i zakresie, aby przywrócenie utraconych lub kompensowanie zaburzonych sprawności było jak najpełniejsze, możliwie wczesne i trwałe. Oddziaływania te mają na celu:

-         usuwanie zaburzeń mowy,

-         przywracanie mowy w przypadku jej utraty,

-         nauczanie mowy, która się nie wykształciła,

-         wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy,

-         wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej,

-  likwidację przyczyn i skutków pierwotnych oraz skutków wtórnych, do których zalicza się zarówno psychologiczne, jak i pedagogiczne konsekwencje zaburzeń mowy.

 

Zajęcia z logopedą w naszej szkole prowadzone są w formie grupowej lub indywidualnej. Czas trwania zajęć uzależniony jest od potrzeb i możliwości psychofizycznych konkretnego dziecka. Zajęcia logopedyczne rozpoczynają się od zdiagnozowania wad wymowy oraz zaburzeń mowy i sporządzenia indywidualnego planu terapii.

Realizacja zakładanych celów terapeutycznych wymaga poszukiwania skutecznych form i metod pracy, dlatego zajęcia terapii logopedycznej przebiegają z wykorzystaniem różnorodnych technik i sposobów oddziaływań:

 

 

    • ćwiczenia oddechowe: doskonalenie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie i kontrola fazy wydechowej,
    • ćwiczenia usprawniające motorykę i kinestezję narządów mowy,
    • ćwiczenia percepcji słuchowej: wdrażanie do koncentracji na bodźcach słuchowych, ćwiczenia usprawniające analizę i syntezę słuchową, usprawnianie pamięci słuchowej, ćwiczenia słuchu fonematycznego, kształtowanie autokontroli słuchowej,
    • ćwiczenia percepcji wzrokowej: wdrażanie do koncentracji na bodźcach wzrokowych, usprawnianie analizy i syntezy wzrokowej, doskonalenie pamięci wzrokowej,
    • rozwijanie kompetencji językowych: poszerzanie słownictwa dziecka, wdrażanie do budowania komunikatywnych i poprawnych wypowiedzi,
    • ćwiczenia grafomotoryczne i manualne:  ćwiczenia koordynacji wzrokowo – ruchowej; ćwiczenia motoryki małej; zabawy paluszkowe; ćwiczenia usprawniające mięśnie dłoni i palców, zmniejszające spastyczność u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym,
    • ćwiczenia komunikacji pozawerbalnej.

 

 Szkolny logopeda współpracuje z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Biłgoraju.

Zajęcia prowadzą:

mgr Ewa Rzeźnik - neurologopeda

mgr Urszula Ostrowska - neurologopeda

 

 

© 2016 Your Company. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme