Licznik odwiedzin

90887
DzisiajDzisiaj6
Ten tydzieńTen tydzień363
Ten miesiącTen miesiąc250
RAZEMRAZEM90887

W Zespole Szkół Specjalnych w Biłgoraju od września 2018 realizowany jest projekt unijny dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców.

Główny cel projektu to pomoc rodzicom naszych uczniów, podarowanie im chwili wytchnienia, wsparcie w codziennych problemach. Rodzice dzieci niepełnosprawnych też mają potrzeby, chociażby wyjścia z domu i odprężenia się od codziennych trosk, nie umieją radzić sobie ze stresem i dbać o siebie i swoje zdrowie. Drugi cel to rozpowszechnianie i nauka komunikacji alternatywnej i wspomagającej dla dzieci niemówiących. W naszym powiecie niewiele jest takich miejsc, gdzie zespół specjalistów mógłby dokonać kompleksowej diagnozy dziecka, ułożyć indywidualny program rozwoju komunikacji językowej, określić techniki porozumiewania się (lub ich kombinacje), wspomagać ich rodziców. A przecież rodzice dzieci z zaburzoną komunikacją mają prawo do informacji o stosowanych w Polsce metodach, bowiem intuicyjnie wyczują, które z nich są bliskie rozwojowi ich dziecka. Prowadząc grupę wsparcia wiemy, że rodzice szukają specjalistów dla własnego dziecka, bo chcą się z nim porozumiewać. Chcemy uzupełnię tę lukę, bo placówki edukacyjne maja ograniczone możliwości pracy z rodzicem.                

                             

Grupa wsparcia "Razem łatwiej" jest powstałym w marcu 2018 r. nieformalnym zrzeszeniem osób w szczególności rodziców dzieci niepełnosprawnych. Grupa działa w Biłgoraju przy Zespole Szkół Specjalnych, a zrzesza rodziny zamieszkujące powiat biłgorajski w tym m. Biłgoraj. Spotkania organizowane są średnio raz w miesiącu na ok. 2-3 godzin min. w siedzibie szkoły. Grupa pozyskała 1000 zł w projekcie "Sieciowanie na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim". Jej pracę koordynują nauczyciele . Cele grupy: organizacja wykładów, warsztatów, konsultacji i porad ze specjalistami, wsparcie psychologiczne, terapeutyczne dla rodzin, zdobywanie nowych umiejętności, poznanie nowych ludzi, dzielenie się doświadczeniami i zdobytą wiedzę, podejmowanie inicjatyw na rzecz poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych i ich rodzin, wsparcie w zakresie korzystania z ustawowego finansowego i niefinansowego wsparcia świadczonego przez instytucje publiczne. Działania skoncentrowane były na dzieciach - pomoc w terapii, nauce, leczeniu i  rodzicach -  zorganizowano  spotkanie z psychiatrą, które przyciągnęło około 100 osób z całego powiatu, spotkanie z psycho - dietetykiem (które cieszyło się również dużym zainteresowaniem) i ratownikiem medycznym. Obecnie grupa pozyskała środki  - 4000 w konkursie „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3”.

Koordynacją działań Grupy wsparcia z ramienia Zespołu Szkół Specjalnych w Biłgoraju zajmuje się pani Lidia Młodowiec - nauczyciel i terapeuta z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi z autyzmem.

Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę, a wraz z nią uroczyste świętowanie tego wielkiego wydarzenia dla wszystkich Polaków, na stałe wpisała się w kalendarz szkolnych uroczystości Zespołu Szkół Specjalnych w Biłgoraju. W piątek 9 listopada, społeczność ZSS przyłączyła się do świętowania "Dnia dla Niepodległej". Spotkanie rozpoczęto o godzinie 11.11 uroczystym odśpiewaniem hymnu przez pracowników szkoły, uczniów i rodziców.

15 października odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, święta polskiej oświaty, przygotowana przez uczniów szkoły. Pani Dyrektor złożyła życzenia i podziękowania wszystkim nauczycielom i pracownikom oraz wręczyła nagrody tym pedagogom i pracownikom szkoły, którzy w roku ubiegłym w sposób szczególny przyczynili się do rozwoju uczniów i placówki. Miłe słowa i życzenia nauczyciele usłyszeli również od Pana Starosty Kazimierza Pateraka, który życzył, by praca w szkole zawsze była źródłem satysfakcji i społecznego uznania.

Zachęcamy do udziału w projekcie pilotażowym „Rehabilitacja 25 plus” dofinansowanym przez Oddział PFRON w Lublinie.

Program realizowany będzie do dnia 31 grudnia 2020 roku jako pilotaż obejmujący dwa lata szkolne: 2018/2019 i 2019/2020.

Beneficjentami programu mogą być niezatrudnione osoby niepełnosprawne będące absolwentami OREW bądź ORW w wieku powyżej 25 roku życia, bądź absolwentami Szkoły Przysposabiającej do Pracy w wieku powyżej 24 roku życia, z niepełnosprawnością intelektualną (w tym sprzężoną z innymi niepełnosprawnościami), które nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności (np. środowiskowych domach samopomocy czy warsztatach terapii zajęciowej).

W ramach programu wsparcia zapewnione zostaną m.in.:

  • Udział w zajęciach usprawniających, terapeutycznych i wspierających ruchowo
  • Udział w zajęcia psychoedukacyjnych, pomocy w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej oraz utrzymaniu nabytych wcześniej umiejętności
  • Udział w zajęciach rozwijających umiejętności w ramach terapii zajęciowej
  • Pomoc psychologiczna i wsparcie w rozwiązywaniu bieżących spraw życia codziennego

 

Zainteresowane osoby zachęcamy do kontaktu. Szczegółowych informacji udziela Dyrektor szkoły osobiście lub pod nr tel. 502 350 931, sekretariat – 84 627 49 64.

5 października, uczniowie naszej szkoły, po raz kolejny, wzięli udział w Europejskich Dniach Ptaków. Tym razem wydarzenie odbyło się na terenie stawów „Różnówka” w Biłgoraju. Uczniowie przybyli na miejsce pieszo. Spacer stał okazją do aktywności fizycznej. Głównym celem Europejskich Dni Ptaków było popularyzowanie wiedzy o ptakach i możliwość obserwowania zjawiska ich migracji. W czasie spaceru odbyły się konkursy i zabawy ruchowe. Wszyscy uczniowie aktywnie uczestniczyli we wszystkich konkurencjach, za co otrzymali pamiątkowe dyplomy. Na szczęście pogoda dopisała, tylko ptaków mogło być nieco więcej. Największą atrakcją były czaple siwe, które latały nad stawami.  Całe wydarzenie przygotowali nauczyciele w składzie Dominka Niemiec, Angelika Kalinowska, Grzegorz Kubik i Przemysław Kopacz.

Dyrektor i grono pedagogiczne szkoły

serdecznie zapraszają uczniów i rodziców

na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019.

Spotykamy się 3 września o godz. 9.30 w budynku szkoły.

Uwaga: ze względu na trwające prace budowlane,

prosimy o korzystanie z wejścia głównego.

20 czerwca w Zespole Szkół Specjalnych w Biłgoraju odbyło się ogłoszenie wyników kolejnej edycji Turnieju Ekologicznego. Turniej był jednym z zadań realizowanych w ramach autorskiego programu działań proekologicznych. Miał na celu kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska naturalnego, propagowanie selektywnej zbiórki odpadów oraz propagowanie postaw altruistycznych wobec innych ludzi. Wydarzenie było podsumowaniem całorocznej pracy uczniów ZSS polegającej na zbiórce plastikowych nakrętek i zużytych baterii. W akcję zaangażowane zostały całe rodziny i najbliższe środowisko uczniów. Zebrane plastikowe nakrętki zostały przekazane na rzecz Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie oraz Stowarzyszenia „Stokrotka” działającego przy DPS w Teodorówce. Natomiast zużyte baterie przekazywane są w ramach ogólnopolskiego Programu REBA.

23 maja nasza szkoła już po raz kolejny zorganizowała uroczystość o zasięgu powiatowym - obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną przypada oficjalnie na dzień 5-go maja. Tego dnia w całej Europie obchodzony jest też Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.

Kadra pedagogiczna i pracownicy naszej szkoły życzą wszystkim Osobom z Niepełnosprawnościami, ich rodzinom, opiekunom, przyjaciołom, nauczycielom i terapeutom oraz osobom wspierającym odwagi w walce o marzenia, spokoju o bezpieczną przyszłość, sił do zmieniania rzeczywistości w świat dostępny i pełen równych szans w korzystaniu z wolności i praw człowieka.

18 maja 2018 r. po raz pierwszy w naszej szkole zorganizowany został ,,KONKURS CZYNNOŚCI PRAKTYCZNYCH”. Wzięło w nim udział 12 uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy rywalizując w czteroosobowych drużynach.  Głównym celem konkursu było sprawdzenie umiejętności praktycznych uczestników nabytych na zajęciach dydaktycznych jak również integracja uczniów szkoły, a przede wszystkim motywowanie ich do rozwijania zainteresowań, umiejętności oraz kształtowanie właściwej postawy współzawodnictwa i współpracy.

© 2016 Your Company. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme