Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju

ul. Wira Bartoszewskiego 10
23-400 Biłgoraj
tel. 502 350 931
tel.fax 84 627 49 64

„Wiem - to jestem ja… Jestem taki i to jest moje miejsce w świecie.” – Brian Way

Mimo trudnych warunków pandemii, w naszej szkole realizowany jest projekt w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3 - dotyczący rozwijania zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Dzięki udziałowi szkoły w programie pozyskano pieniądze na zakup książek do szkolnej biblioteki dla szkoły podstawowej oraz dla szkoły przysposabiającej do pracy, łącznie na sumę 6200 zł.

Działania w ramach programu są realizowane we współpracy w Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Biłgoraju oraz środowiskiem lokalnym wspierającym i promującym aktywność czytelniczą. Jednym z działań było dostosowanie pracy biblioteki do potrzeb uczniów, w szczególności przez umożliwienie im wypożyczania książek na okres ferii zimowych i letnich, co zostało uwzględnione w regulaminie pracy biblioteki.

Jeszcze we wrześniu, w ciepłe, jesienne przedpołudnie, w plenerze – na placu przed budynkiem szkoły odbyło się spotkanie czytelnicze z udziałem zespołu ZNP „Belferki”. Zorganizowano i ogłoszono również szereg konkursów dla uczniów, w tym na największą aktywność czytelniczą oraz we współpracy z biblioteką miejską, konkurs recytatorsko – czytelniczo - plastyczny z wykorzystaniem nowo zakupionych książek. W działania czytelnicze włączeni zostali również rodzice, którzy wraz z dziećmi aktywnie biorą udział w akcji „Czytaj codziennie 10 minut dziennie”. Raz w miesiącu, starsi uczniowie z „koła czytelniczego” prowadzą akcję „Czytam-słucham-opowiadam”, w której zachęcają młodszych kolegów i koleżanki ze szkoły podstawowej do sięgania po książki znajdujące się w bibliotece.

W związku z istniejącymi obostrzeniami dotyczącymi zasad bezpieczeństwa, kolejne działania programu coraz bardziej przybierają formę „zdalną”. W trakcie „zdalnej” realizacji jest spotkanie czytelnicze z  Grupą Folklorystyczną „Pokolenia” oraz występ uczniów z „koła czytelniczego” ZSS poświęcony Janowi Pawłowi II dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów.

» powrót