Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju

ul. Wira Bartoszewskiego 10
23-400 Biłgoraj
tel. 502 350 931
tel.fax 84 627 49 64

„Wiem - to jestem ja… Jestem taki i to jest moje miejsce w świecie.” – Brian Way

Działania realizowane w ramach

NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA

Nasza szkoła realizuje projekt w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Dzięki udziałowi w programie pozyskaliśmy pieniądze na zakup książek do szkolnej biblioteki dla szkoły podstawowej oraz dla szkoły przysposabiającej do pracy, łącznie na sumę 6200 zł.

Planowane zakupy były poprzedzone ankietami i konsultowane z przedstawicielami uczniów, rodziców i nauczycieli, Samorządem Uczniowskim naszej szkoły oraz Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Biłgoraju.

W związku z udziałem w programie, w regulaminie biblioteki szkolnej została wprowadzona zmiana – nowy regulamin znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce biblioteka. Zmiana dotyczy „dostosowania pracy biblioteki do potrzeb uczniów w szczególności przez umożliwienie im wypożyczania książek na okres ferii zimowych i letnich.”

» powrót